1. RESPONSABIL DE PRELUCRARE

Această politică de confidențialitate guvernează prelucrarea datelor cu caracter personal de către OMTRO, operatorul, al cărui sediu social este situat Brasov, str. Carpatilor, nr. 44, cu numele SC Kineto Didactica, CUI 31078514 și care l-a desemnat pe Andrei Gheorghiu ca persoană de contact pentru prelucrarea datelor (contact@omtro.ro).

Această politică de confidențialitate se aplică tuturor serviciilor pe care le oferim și activităților în care ne angajăm.

Prin comunicarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, declarați în mod explicit că le-ați citit, că le-ați înțeles pe deplin conținutul și că le-ați acceptat pe deplin termenii. Sunteți de acord în mod expres că OMTRO, prin intermediul entității sale, OMTRO formation, le prelucrează (fie le colectează, le păstrează, fie le utilizează) în scopurile specificate mai jos.

2. CATEGORII DE DATE PERSONALE

Regulamentul general privind protecția datelor definește termenul „date cu caracter personal” după cum urmează: „Orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă” (denumită în continuare „persoana vizată”).

O „persoană fizică identificabilă” este considerată a fi o persoană fizică care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau elemente mai specifice specifice identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

În cadrul activităților sale, grupul OMTRO poate fi obligat să colecteze date cu caracter personal de la clienții săi, furnizori, subcontractanți (și potențialii subcontractanți ai acestora), potențiali, companii/persoane care fac parte din rețeaua sa profesională, precum și, respectiv, ai directorilor acestora. , personalul lor, colaboratorii lor, agenții lor și orice altă persoană de contact utilă.

Aceste date personale pot fi, printre altele, date cu caracter personal precum starea civilă, prenume și prenume, numere de telefon, adrese sau sedii sociale, adrese de e-mail etc., precum și orice informație comunicată spontan de persoana vizată.

Site-ul web OMTRO folosește cookie-uri.

3. CUM SUNT COLECTATE ȘI STOCATE DATELE.

Datele personale sunt colectate după cum urmează:

Prin codificarea datelor de către persoanele vizate, în formulare apărute pe site-ul https://omtro.ro;

Prin trimiterea de date, de către persoanele vizate, la plasarea unei comenzi (prin internet, prin email sau poștă).

Datele comunicate prin intermediul site-ului https://omtro.ro sunt stocate pe serverul gazdei „WP4”).

Datele comunicate altfel decât prin intermediul site-ului web sunt stocate pe serverul local securizat (backup) al partenerului BOMT și kiné-form, accesibil doar personalului BOMT și partenerului său kiné-form, precum și personalului Vizibil. întreținere computer, cu o parolă secretă, prin ERP securizat.

4. SCOPUL PRELUCRĂRII

Aceste date sunt colectate de către OMTRO și partenerul său Kiné-form pentru a-i permite să presteze serviciul încredințat prin contractul/acordul încheiat cu clientul dar și pentru gestionarea clienților săi, stabilirea facturilor și încasarea acestora. pentru a-și îndeplini obligațiile legale, contabile și de reglementare dar și, cu acordul persoanelor vizate, prin newslettere, să trimită promoții, oferte, noutăți pentru companie, modificarea tarifelor, închideri, felicitări de sfârșit de an.

5. BAZE JURIDICE DE PRELUCRARE

Bazele legale ale prelucrării sunt executarea unui contract, consimțământul persoanei vizate (dacă este cazul) precum și respectarea obligațiilor legale/de reglementare și/sau interesul legitim al BOMT și al partenerului său kinetoterapeut.

6. DESTINATORII DATELOR PERSONALE

OMTRO, prin intermediul partenerului său Kiné-Form, va stoca și procesa ea însăși datele colectate pentru a-i permite să atingă scopurile prelucrării.

Cu toate acestea, în cadrul acestor scopuri, este posibil ca datele cu caracter personal să fie comunicate autorităților publice, contabililor, auditorilor, avocaților, contabililor, companiilor de colectare, furnizorilor de servicii IT, subcontractanților sau companiilor colaboratoare cu OMTRO prin intermediul partenerului său Kiné-Form.

Aceste entități pot fi situate în afara Spațiului Economic European („SEE”). Cu toate acestea, în acest caz, datele cu caracter personal vor fi transmise numai către țări terțe cu un nivel adecvat de protecție.

Dacă este necesar, datele cu caracter personal pot fi transmise și altor terți în contextul, de exemplu, al o reorganizare a OMTRO, în caz de transfer de activitate, lichidare sau faliment, ca urmare a unei ordonanțe sau în scopul îndeplinirii unei obligații legale specifice.

Cu toate acestea, OMTRO  se asigură că aceste persoane/companii/entități au cel mai limitat acces posibil la aceste date cu caracter personal și le prelucrează doar într-un mod strict necesar.

7. DURATA PRELUCRĂRII

OMTRO păstrează datele cu caracter personal care i-au fost încredințate pentru timpul necesar scopului prelucrării.

8. MESURES DE SÉCURITÉ

La BOMT et son partenaire Kiné-Form a mis en place des mesures de sécurité appropriées sur le plan technique et organisationnel afin d’éviter la destruction, la perte, la falsification, la modification, l’accès non autorisé par des tiers ou la notification par erreur à des tiers des données à caractère personnel collectées, ainsi que tout traitement non autorisé de ces données.

Ainsi, la BOMT et son partenaire Kiné-Form a, entre autres, prévu ce qui suit :

  • Utilisation de mots de passe sécurisés pour ses travailleurs et dirigeants ;
  • Insertion dans les contrats et le règlement de travail de clauses prévoyant la confidentialité des données ;
  • Actualisation régulière des PC avec des patches de sécurité et des antivirus à jour ;
  • Sauvegardes régulières des données importantes.

9. DROIT DES PERSONNES CONCERNÉES

9.1 Droit d’accès, de modification, de suppression et de limitation

Vous avez le droit de demander à la BOMT et son partenaire Kiné-Form d’accéder à vos données et d’en demander la rectification.

Conformément aux conditions légales et prévues par le RGPD, vous pouvez également demander leur suppression ou leur limitation.

Vous reconnaissez qu’en cas de refus de communication ou de demande de suppression des données à caractère personnel, la BOMT ou son partenaire Kiné-Form peut être dans l’impossibilité de fournir certains services.

9.2 Droit d’opposition

Vous disposez d’un droit d’opposition contre le traitement de vos données à caractère personnel pour des motifs impérieux et légitimes.

En outre, vous avez le droit de vous opposer à l’utilisation de données à caractère personnel à des fins de marketing direct. Le cas échéant, vous ne devez même pas invoquer de motif.

9.3 Droit de libre transfert des données

Vous disposez du droit de recevoir les données à caractère personnel que vous avez fournies à la BOMT et son partenaire Kiné-Form dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine et de transmettre ces données à d’autres responsables du traitement.

9.4 Droit de retrait du consentement

Pour autant que le traitement soit basé sur votre consentement préalable, vous avez le droit de retirer ce consentement.

9.5 Exercice de vos droits

Vous pouvez exercer vos droits en contactant la BOMT ou son partenaire Kiné-Form à cette fin par e-mail à l’adresse info@omtro.ro,  info@kine-form.com ou par courrier à l’adresse rue de Lantin 122, à 4000 Liege, moyennant l’ajout en annexe d’une copie recto-verso de votre carte d’identité.

9.6 Décisions automatisées et profilage

Le traitement de vos données à caractère personnel ne comprend aucun profilage et ne fera pas l’objet de décisions automatisées par la BOMT et son partenaire Kiné-Form.

9.7 Droit à l’introduction d’une plainte

Vous avez le droit d’introduire une plainte auprès de l’Autorité de protection des données : Autorité de protection des données, rue de la presse 35, 1000 Bruxelles, Tél +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail : contact@apd-gba.be, sans préjudice de tout recours devant un tribunal civil.

10. MODIFICATIONS

La présente politique de protection des données peut faire l’objet de modifications. Nous vous recommandons de consulter régulièrement la politique de confidentialité des données, consultable via le site internet « https://www.BOMT.be», pour prendre connaissance des éventuelles modifications.

Dernière mise à jour : 24/03/2022

La présente politique de confidentialité est établie sans préjudice des droits et obligations reconnus dans le chef de BOMT et Romain Giop en vertu des dispositions applicables telles que celles contenues dans le RGPD.