fbpx

| Practica Clinică


Descriere:

Stagiul clinic oferă cursanților posibilitatea să demonstreze cunoștințe și abilități specifice dezvoltate și consolidate pe o baza teoretică solidă în conformitate cu standardele de practică IFOMPT. Cursanții vor parcurge cel puțin 180 de ore (6 săptămâni) într-un cadru clinic, unde vor evalua și gestiona pacienții cu NMS sub supravegherea clinică a mentorilor alocați de către comisia educațională OMTRO.


Rezultatele invatarii: 

Prin completarea acestui modul participanții vor fi capabili să:

  • Demonstreze cunoștințe avansate despre cele mai bune și actuale dovezi ale teoriilor terapiei manuale ortopedice, despre diagnostic, prognostic și intervenții terapeutice. De asemenea să utilizeze eficient și efectiv o varietate de tehnici care să evidențieze spectrul larg al terapiei manuale ortopedice,
  • Demonstreze un nivel al deprinderilor avansat în combinarea dovezilor, cunoștințelor, deprinderilor, altor aplicații clinice, preferințelor pacienților, circumstanțelor și situaților de mediu în determinarea intervenției terapeutice manuale ortopedice,
  • Demonstreze competențe avansate în comunicarea eficientă și efectivă și în deprinderile interpersonale ce privesc pacientul menținând procesul decizional la un nivel professional,
  • Demonstreze competențe avansate în soluționarea problemelor cu acuratețe și precizie, dezvoltând un mod de gândire lateral capabil să genereze noi ipoteze sau tehnici pentru a avea rezultate pozitive sau un plan de îngrijire,
  • Demonstreze o gândire critică profesională solidă atunci când selectează tehnici de evaluare și tratament și când evaluează beneficiul și riscul,
  • Demonstreze o abordare centrată pe pacient în practică, răspunzând și adaptând rapid evaluarea și intervenția la datele emergente și în perspectiva pacientului,
  • Demonstreze o practică profesională, etică, autonomă bazată pe un proces de învățare desfășurat pe întreg parcursul vieții, 
  • Demonstreze cunoștințe comprehensive, competențe cognitive și metacognitive,
  • Demonstrarea capacității de decizie și acțiune profesionale corecte, a empatiei si a competențelor de interrelaționare cu toti pacientii

Testeaza-ti cunostintele (în curând)