Modelul bio - psiho - social, abordarea multifactorială a pacientului

Instructorii cursului:
Modelul bio - psiho - social, curs 2022

Se vor analiza impactul factorilor bio-psiho-sociali asupra starii de sanantate. Pentru a intelege si raspunde adecvat suferintei pacientului, este necesar ca fizioterapeutii sa se ocupe simultan de dimensiunea biologica, psihologica si sociala a bolii.

Comportamentul in boala si modificarile psiho-comportamentale induse in diverse categorii de afectiuni, au ca și consecință diferite categorii de pacienti. 

se vor intelege mecanismele de adaptare la boala; se vor folosi comunicarea si relatia terapeutica ca instrumente terapeutice in diferitele faze ale procesului de recuperare.

Se face trecerea de la abordarea biomedicala a pacientului, la cea plurifactoriala, accentul cazand asupra aspectului psihosocial, care reda individualitatea acestuia si permite personalizarea interventiei terapeutice, respectiv abordarea clinică a pacientului in diferitele faze ale sedintei de recuperare: observația clinică, interviul, profiluri comunicationale. 

Tipurile de pacienti și identificarea sprijinului terapeutic de care au nevoie presupune familiarizarea cu trasaturi (ale tipurilor), mecanisme de coping, repere de interventie.

La finalul acestui modul participanții vor fi capabili să:

 • Cunoască modelul bio-psiho-social al ființei umane și importanța acestuia in rationamentul clinic,
 • Identifice tipuri de personalități și nivelului de adaptabilitate sau vulnerabilitate al acestora, 
 • Manifeste competențe în abordarea un pacient  în demersul terapeutic-curativ, 
 • Dovedească cunostinte despre comportament si modificari comportamentale, raportate la durere, strategii ce coping utile in evaluarea si tratamentul prin TMO,
 • Dovedească cunostinte complexe despre modificari de comportament asociate cu disfunctiile NMS ce pot fi relevante in managerierea pacientului,
 • Manifeste abilități de a aplica principiile biopsihosociale in managementul TMO,
 • Manifeste abilități de abordare a pacientului din perspectivă bio – psiho – sociala in diferitele faze ale sedintei de recuperare,
 • Identifice situațiile în care simptomele prezentate de pacient sunt generate de somatizare,
 • Identifice situații care semnalează tulburările de personalitate,
 • Dovedească cunostinte despre teoriile relevante legate de comportament si modificari comportamentale, raportate la durere, strategii ce coping utile in TMO,
 • Manifeste abilități de comunicare eficiente cand se aplica principiile comportamentale,
 • Manifeste competențe în a folosi eficient rezultatele observațiilor despre comportamentul și stările emoționale ale pacientului în managementul tratamentului TMO,
 • Dovedească capacitatea de a folosi eficient nivelul de adaptabilitate al pacientului pentru a induce o atitudine colaborativă în terapie.

Accesează suportul de curs plus alte resurse (acces doar pentru cursanți)

Înscrieri și informaţii

Înscrierile pentru absolvenți sau studenți începând cu anul 2 ai facultăților de profil

Locaţia cursului - Physio Hub