IFOMPT

IFOMPT nu are membri individuali, fiind constituită din OM (Organizații Membre) și GII (Grupuri de Interese Înregistrate). Detalii cu privire la acestea sunt disponibile în cadrul secțiunilor referitoare la OM și GII din acest site. Structura Subgrupului WCPT

Organigrama IFOMPT

andrei
Organizații Membre Faceți click pentru a vizualiza relația dintre WCPT și subgrupe Filosofia prioritară a Federației constă din: -Selectarea opțională a educației cu frecvență la zi sau cu frecvență redusă, având durata de un an și jumătate, respectiv de trei ani. -Finalizare rapidăși eficientă a studiilor; seminarele din cadrul învățământului la zi sunt finalizate într-un an. -Cel puțin 3 instructori vor acoperi fiecare seminar fără costuri suplimentare pentru participanți. -Participanții vor fi organizați în grupe, fiecare grupăavând propriul tutore clinic care va monitoriza și evalua performanța participanților pe întreaga durată a programului și care îi va ajuta ori de câte ori este necesar. -Acces direct la sursele bibliografice asigurat tuturor participanților prin intermediul rețelei de parteneri H-OMT-D din Grecia și din străinătate. -Programa și tehnicile predate pot fi aplicate imediat în Aplicația ClinicăInstant. -Se asigură cunoștințe complet actualizate, pe baza concluziilor valide ale cercetărilor internaționale în domeniul Terapiei Manuale, cu scopul de a dezvolta intervenții fizioterapeutice pe baza indicațiilor și dovezilor documentate. -Includerea tehnicilor și abordărilor din toate sistemele de Terapie Manuală înființate. Din acest motiv am creat o metodă unică de codificare și o
terminologie unică «Modelul de Evaluare Durere-Rezistență–PREM©» în care se asigură comunicarea optimă dintre formatori și cursanți, precum și între cursanți, pentru evaluarea și tratarea pacienților. -Posibilitate de participare în cadrul programului de formare pentru Fizioterapeuții care au fost formați în diversele sisteme de Terapie Manuală, fără dificultăți de codare sau înțelegere atât la examinare cât și la mobilizare sau manipulare. -Medici experți selectați, în funcție de tema fiecărui seminar, predau în cadrul programului nostru cu scopul de a oferi participanților o vedere de ansamblu asupra domeniului studiat. Se stabilește astfel un climat de comunicare eficientă între Medicinăși Fizioterapie, o interacțiune extrem de necesară în situația clinică actuală din România